გავრცელება

რადიო “თბილისის” დაფარვის ზონა ტალღაზე FM 93.5 მოიცავს სრულიად თბილისსა და მის შემოგარენს. ქალაქებს რუსთავსა და მცხეთას, კახეთის რეგიონს: საგარეჯოს, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს რაიონის და ლაგოდეხის რიგ სოფლებს.

რადიო “თბილისის” FM93.5 მოსმენა შესაძლებელია ასევე ინტერნეტში.

კომპანიამ 8 წლიანი ბრძოლის შემდეგ, 2015 წლის 16 ივლისს, ქ. თბილისში კერძო საერთო რადიომაუწყებლობის ლიცენზია მოიპოვა ტალღაზე FM93.5 და საცდელი მაუწყებლობა 2015 წლის 1 სექტემბერს გაუშვა.

რადიო ჰერეთთან ერთად დაფარვის არეალში 3 მილიონამდე პოტენციური მსმენელია.

 

რადიოBET // ანონსი
  1. რადიოBET // ანონსი
  2. დაბრუნება ევროპიაში // ანონსი
  3. სპორტნიუსი // ანონსი
  4. მრავალკუთხედი // ანონსი
  5. განსხვავებული აზრი // ანონსი
  6. ახალი ამბები // ანონსი
  7. საქართველოს რეგიონულ რადიოსადგურთა ქსელი // ანონსი